Добре дошли в нашия магазин!
Валута:BGN
 • BGN
 • EUR

Количка

0 артикула
  Валута:BGN
  • BGN
  • EUR
  • Меню

  Категории

  ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ЦЕНИ
  ЗА ДОСТАВКА


  Безплатна доставка за Плевен над 50лв.!

  Европът (офис):  около 8.00лв /за пратки до 1 кг/

  Европът (адрес): около 8.00-8.50лв /за пратки до 1 кг/

  Еконт (офис): около 6.80лв /за пратки до 1 кг/
  Еконт (адрес): около 9.50 лв /за пратки до 1 кг/

  Спиди (офис): около 6.40лв /за пратки до 3 кг/
  Спиди (адрес) : около 8.50 лв/за пратки до 1 кг/

  Цени за пратки до 1кг.

  Цената на доставката, зависи от тежестта на пратката и стойността на наложения платеж.
  ± 5% от посочената сума за доставка

  НОВО

  Политика за личните данни

  Защита на личните данни


  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  КМК-Кирил Кузманов ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.pesteliv.com

  Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

  Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на КМК-Кирил Кузманов ЕООД и/или има регистрация на www.pesteliv.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - www.pesteliv.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

  Фирма КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД с ЕИК/ПИК 201926608 събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

  1.1. В зависимост от конкретните цели и основания КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

  Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД и клиента:

  Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

  Данни, събирани при плащане, направено към КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на www.pesteliv.com ;

  Данни от профила ви за достъп до www.pesteliv.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;

  Адрес за доставка;

  Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

  Данни, изготвени и генерирани от КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

  Номер на поръчката

  Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

  1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

  Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

  КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

  Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане, предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";

  Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;

  Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.

  Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

  В изпълнение на свои законови задължения, КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

  Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

  Издаване на фактури;

  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

  КМК-КИРИЛ КУЗМАНОВ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

  За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

  2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

  2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с KMK-Кирил Кузманов ЕООД– обработват личните Ви данни от името на KMK-Кирил Кузманов ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни.

  Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;

  Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

  2.2. Други администратори на лични данни, на които KMK-Кирил Кузманов ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

  Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от KMK-Кирил Кузманов ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

  3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

  Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки - не повече от 2 години.

  Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

  4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от КМК-Кирил Кузманов ЕООД

  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

  4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от КМК-Кирил Кузманов ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

  4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

  4.3. да възразите пред КМК-Кирил Кузманов ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

  4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;

  4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

  5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на КМК-Кирил Кузманов ЕООД и какви са последиците от това

  За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, КМК-Кирил Кузманов ЕООД се нуждае от определени данни. 

  Непредоставянето на следните данни препятства възможността КМК-Кирил Кузманов ЕООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

  Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

  Адрес за доставка;

  НОВО